DE SCHUTTERIJ VAN OHE EN LAAK

Har Rutten

Op het Eiland in de Maas bestonden eertijds twee schutterijen, een te Stevensweert en een te Ohé en Laak. De schutterij van Stevensweert (inmiddels Schutterscompagnie genoemd) bestaat nog steeds, die van Ohé en Laak niet meer. Helaas is er ook weinig over bekend, het is een nog niet voldoende onderzocht onderdeel van de historie van het Eiland in de Maas.

Tijdens de voorbereidingen voor het Zuid-Limburgs Federatiefeest in 1987 te Stevensweert ontdekte ik in het archief van kasteel Walburg1) een schutterijreglement dat in 1724 werd opgesteld voor de schutten van Ohé en Laak. Het werd gepubliceerd in het programmaboekje van genoemd feest.2)
Onlangs trof ik in hetzelfde archief nog een tweede reglement aan, eveneens van de schutterij uit Ohé en Laak. Het is zelfs nog wat ouder en dateert uit ca. 1710, in elk geval van vóór 1719 toe de heerlijkheden Stevensweert en Ohé en Laak werden aangekocht door graaf Reinier Vincent von Hompesch3). Deze nieuwe heer wilde graag alles tot in de puntjes geregeld hebben en hij heeft derhalve het reglement van zijn voorgangers in het jaar 1724 laten vernieuwen en aanpassen.
Beide reglementen worden hieronder naast elkaar afgedrukt hetgeen een vergelijking tussen de diverse artikelen vergemakkelijkt.

Lees meer in: DE SCHUTTERIJ VAN OHE EN LAAK