1985

KANTHAROS TERUG NAAR STEVENSWEERT

Joep Cuijpers

STEVENSWEERT -
Het ziet er naar uit dat binnen afzienbare tijd de zo beroemde Kantharos van Stevensweert weer terug is in dit bekoorlijk Maasdorp. Als het aan het voortvarend ijverend bestuur van het Streekmuseum Stevensweert en Ohé en Laak ligt, is het spoedig zover. Het gaat om een kopie van de echte Kantharos, die verloren is gegaan. In en om het eiland in de Maas, zoals Stevensweert wordt genoemd, is er grote belangstelling voor de Kantharos, van archeologen en historici.
De Kantharos, een Romeinse drink-beker, is in originele vorm vermoedelijk gemaakt op het eiland Sicilië. De beker dateert uit de eerste eeuw voor Christus. De originele beker was van zeer hoge artistieke en archeologische waarde. Hij staat opgesteld in het Van Kam Museum in Nijmegen. In de zomer van 1942 vond de heer Jaques Bongers in Stevensweert tijdens baggerwerkzaamheden in de Maas tussen een hoop dikke stenen deze waardevolle Romeinse drinkbeker in vrijwel ongehavende en onberispelijke staat. Jarenlang stond de drinkbeker bij hem thuis op de schoorsteen. Voor een paar pakjes sigaretten heeft hij het uiterst kostbare kunstvoorwerp later van de hand gedaan, niet wetende welk kostbaar bezit hij in huis gehaald had.
Uiteindelijk kwam de drinkbeker terecht bij de Utrechtse goudsmid Leo Brom. Deze ontdekte de enorme archeologische waarde van de beker die een hoogte heeft van 10,5 centimeter, breedte 22,7 centimeter en gewicht van 442 gram. In de loop der jaren zijn er over de Kantharos van Stevensweert ontelbaar veel studies en wetenschappelijke publicaties over de vondst verschenen en deze hebben de naam van het Maasdorp tot ver over de landsgrenzen heen bekend en beroemd gemaakt.

De beker heeft als vanzelf de naam Kantharos toebedeeld gekregen. Helaas is de oorspronkelijke beker in originele vorm voor Stevensweert verloren gegaan. De laatste eigenaresse heeft hem bij testament vermaakt aan de Staat der Nederlanden. Zij maakte het voorbehoud dat er twee kopieën voor de familie gemaakt moesten worden. De stichting streekmuseum heeft herhaalde malen geprobeerd om een kopie te bemachtigen. Er zijn al twee kopieën, dus is het maken van een derde vrij eenvoudig, redeneert het bestuur van het streekmuseum. De directeur van het Van Kam Museum in  Nijmegen wil eraan medewerken. De kopieën die van de Kantharos zijn gemaakt zijn nauwelijks van echt te onderscheiden.

Om een derde kopie te laten maken, is geld nodig, en dat gaat de stichting streekmuseum Stevensweert/Ohé en Laak  inzamelen door middel van de huis aan huis verkoop van een nieuwe kalender voor het volgend jaar met tekeningen van Stevensweert en omgeving.